Biz hakda

Fujian Tongtonghao New Material Technology Co., Ltd.

takmynan1

Kompaniýanyň tertibi

Aýakgap şäheriniň JinJiang Fujian şäherinde ýerleşýän “Fujian Tongtonghao New Material Technology Co., Ltd.” aýakgap söwdasy bilen meşgullanýar.2005-nji ýylda döredilen, aýakgap söwdasynda 10 ýyldan gowrak tejribämiz bar.
Biz tötänleýin aýakgap, sport aýakgaplary, açyk aýakgap, sanjym aýakgaplary ýaly her dürli aýakgap bilen iş salyşýarys.
Şeýle hem, her dürli tötänleýin flip, EVA Aýakgap, sandal, bag aýakgaplary we senet aýakgaplary bilen meşgullanýarys.15 ýyldan gowrak aýakgap geýen taryh bilen, üstünligiň berk binýadyň we eltip bermegiň ygrarlylygyna ynanýarys, bazaryň üýtgeýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli aýakgap dizaýn etmäge we öndürmäge çalyşýarys. Üýtgeşik we reňkli çemeleşmek aýakgap.

Kompaniýamyz dizaýn, marketing, önümçilik we eksporty birleşdirýär.Önümler Europeewropa, Amerika, Günorta Afrika, Günorta Amerika ýaly bazarlara eksport edilýär.Uly abraý içerde we daşary ýurtlarda gurulýar.

Ylmy barlaglar

Biziň kompaniýamyz dizaýn we gözleg işlerine ökde.Moda we bazar isleginiň yzy bilen, hünärmen dizaýnerlerimiz topary täze dizaýnlary öz wagtynda düzýärler.Dizaýn prosesi gözlegleriň möhüm bölegi bolan nusga ýasamak merkezi tarapyndan goldanýar.Esasy toparda 30 adam bar, hemmesiniň uly tejribesi we ussatlygy bar.Bu dizaýnlarymyzyň nepis we wagtynda bolmagyny üpjün edýär.

takmynan3
takmynan4
takmynan 5

Hormatymyz

Kompaniýamyz dizaýn, marketing, önümçilik we eksporty birleşdirýär.Önümler Europeewropa, Amerika, Günorta Afrika, Günorta Amerika ýaly bazarlara eksport edilýär.Uly abraý içerde we daşary ýurtlarda gurulýar.

hzhb1
hzhb2
hzhb6
hzhb5
hzhb9
hzhb12
hzhb11
hzhb4
hzhb7
hzhb8
hzhb10
hzhb3

Näme üçin bizi saýlamaly?

ÖNÜM Zawody

3 önümçilik liniýasy bolan Tongtonghao Shoes Co., Ltd atly bir zawodymyz bar

GÖRNÜŞ

Güýçli gözleg, QUANZHOU, JINJIANG-da ofisiňiz bar

Zawodyň auditi

Zawod abraýly üçünji taraplar BSCI & SEDEX we ş.m.

Ylmy barlaglar

Hususy hyzmatlary bermek üçin hünärmen dizaýn we ösüş topary

QC bölümi

Gowy hilini üpjün etmek üçin hünär hilini barlamak we synag enjamlary